Przekazujemy pomoc Ukraińcom

Marcin Piotrowski ze Stowarzyszenie Folkowisko i burmistrz Cieszanów Zdzisław Zadworny są dziś w Ukrainie. Przekazują już zebraną przez Stowarzyszenie Folkowisko pomoc, rozmawiają także z lokalnymi władzami o ich potrzebach i dalszych, systematycznych konwojach pomocy humanitarnej które będą docierać z naszych magazynów do miast i wsi w Ukrainie.