Podejmujemy współpracę z Tarnopolem

Tarnopol to kolejne miasto w Ukrainie, któremu skutecznie pomagamy!
Najbardziej nas cieszy współpraca z szpitalem wojewódzkim, któremu spróbujemy pomóc w wyposażeniu oddziału chirurgicznego. To zadanie na razie przerasta nasze możliwości, dlatego prosimy was: jeśli znacie firmy, sponsorów lub ludzi dobrej woli niech pomogą nam wyposażyć szpital!