Opowiadamy o pomocy humanitarnej w CNN

Nasza ekipa z USA opowiadała dziś w CNN o udzielanej przez nasze stowarzyszenie pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.