Kolejne umowy partnerskie podpisane

Dziś członkowie naszego stowarzyszenia podpisali kolejne umowy partnerskie z miastami i instytucjami w Ukrainie. Do naszej drużyny dołączają dziś: Szpital wojewódzki w Tarnopolu wraz z miastem Tarnopol, Ukraiński Czerwony Krzyż w Zbarażu, a także miasto Zbaraż. W zapisach umowy Stowarzyszenie Folkowisko podejmuje się niesienia pomocy humanitarnej uchodźcom z ukraińskich rejonów i miast, w szczególności w zakresie dostarczania artykułów pierwszej potrzeby oraz pomocy medycznej.
Podpisanie umów partnerskich systematyzuje kontakt między nami, a poszczególnymi ośrodkami w UA 🇺🇦 pozwoli nam to na wysyłanie do naszych partnerów przemyślanych i najpilniejszych na daną chwilę darów 🇵🇱
Nasi partnerzy w UA 🇺🇦:
* Miasto Iwano-Frankiw, 🏠
* Miasto Jaworów, 🏠
* Miasto Rawa Ruska, 🏠
* Miasto Zbaraż, 🏠
* Miasto Tarnopol, 🏠
* Szpital Wojewódzki w Tarnopolu, 🩺
* Ukraiński Czerwony Krzyż w Zbarażu 💊