Dziś z magazynu Fundacja Folkowisko wyjechało 7 ciężarówek wypełnionych pomocą humanitarną

Dziś z magazynu Fundacja Folkowisko wyjechało 7 ciężarówek wypełnionych pomocą humanitarną dla Ukrainy.
Łącznie daje to 105 ton artykułów pierwszej potrzeby, które wkrótce trafią do najbardziej potrzebujących w Ukrainie.
Oprócz ciężarówek wyjechało od nas również 5 busów, których celem jest zaopatrzenie punktów granicznych po stronie Ukraińskiej, a także przygranicznych miast. Przyjęły one do siebie tysiące uchodźców wewnętrznych i potrzebują stałego wsparcia żywnościowego.
Tego samego dnia dojechało do nas 9 busów pomocy humanitarnej z Hiszpanii.
Gracias España!
7 lorries with humanitarian aid for Ukraine have left our warehouse today.
In total, we’ve already provided Ukraine with 105 tonnes of the necessities, groceries etc. for those who need them most.
Besides that, 5 buses also departed for Ukraine. Their purpose is to supply the border points and the cities near the border. They’ve taken in thousands inner refugees and they need constant food support.
Also today, 9 buses of humanitarian help arrived from SPAIN!
Gracias España!
Supports us:
The Kościuszko Foundation
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca