Spotkanie organizacyjne w Jarosławiu

W Jarosławiu zorganizowaliśmy spotkanie organizacji pozarządowych, które doraźnie pomagają po stronie ukraińskiej. Rozmawialiśmy o naszych bieżących potrzebach, wymieniliśmy się naszymi wspólnymi doświadczeniami i skoordynowaliśmy nasze plany na przyszłość. Dyskutowaliśmy o infrastrukturze niezbędnej przy przejściach granicznych i wymianie wolontariackiej pomiędzy naszymi organizacjami. Podzieliliśmy obowiązki i powołaliśmy […]